Norsk MTB for liten for USA

Det amerikanske forsvaret ser ut til å foretrekke et svensk tilbud i stedet for norske hurtiggående patruljefartøy av Skjold-klassen.