Statoil kjøper mest norsk

Statoil vil slå i stykker forestillingen om at selskapet «bare» setter ut kontrakter til utlendinger. To tredeler av Statoils kontrakter hittil i år er gått til norske selskaper.