OD påpeker økende risiko for ny storulykke

Risikoen er økende for at det inntreffer en storulykke på norsk sokkel, viser OD-tall.