Utenforlandet Norge nest best i EU-tilpasning

Norge er nest best av alle 18 land i EØS-området til å iverksette ny EU-lovgivning, bare slått av Danmark.