Bompengene havner i Sandnes

Når arbeidet på Rv 44 Stangeland-Skjæveland starter i 2004, eller2005, vil denne veien forbruke alle bompengene i seks år.