Færre søkere får uførepensjon

Færre søker og flere får avslag på uførepensjon. Men totalt er flere uføre. Så langt i år er det betalt ut 1,5 milliarder kroner i Rogaland.