Reisen til nattens ende

(Sted: Et lite land langt mot nord. Landet har vunnet i Lotto hver dag siden seint på 60-tallet og er derfor preget av stram økonomi og et industrimiljø i forfall. Blant annet er det for mange selskaper som lever av å lage ting som oljeindustrien av og til har bruk for. To av selskapene, Kværner og Aker Maritime, har vekslet på å ville kjøpe hverandre, men det har liksom ikke villet seg. Mange penger er gått tapt, og mange harde ord er blitt utvekslet når vi trer inn i historien i september 2001.)