«Kvadrat stasjon neste...»

Skal næringslivet på Nord-Jæren følge trenden i Europa og USA, vildet slåss om å få bli med og finansiere bussfelt og bybane.