Ny struktur i Finansbanken

Styret i Finansbanken ASA har i møte 3. juli 2001 besluttet å gjennomføre endringeri bankens organisering. Dette innebærer at privatbank-virksomheten videreføres som eget selskap, med eget styre og egen organisasjon. Den juridiske plattform for enheten blir Delphi-systemet, som i dag er en integrert del av Finansbanken.