Norge kjøper mer i utlandet

Norske selskaper står for større oppkjøp i utlandet enn tilsvarendeutenlandske oppkjøp i Norge. Rektor Torger Reve vedHandelshøyskolen BI er bekymret.