Bøndene kjemper for fortsatt støtte

Bondemiljøene går i dag hardt ut mot påstander om at de må tilpasseseg de uferdige WTO-forhandlingene.