Kortere skole, mer matte

Nesten hver tredje 10. klassing behersker ikke enkel brøk— og prosentregning. Det viste eksamensresultatene fra i fjor.