Stor etterspørsel etter fastpris på strøm

Etterspørselen etter fastpris på strøm er stor for tiden. Mange velger å binde strømprisen nå for å unngå et nytt prissjokk til vinteren.