Klassedeling oppheves i skolen

Kommende skoleår oppheves klassedelingstallet ved norske grunnskoler. Det er en av de viktigste endringene etter at utdanningskomiteen har behandlet opplæringsloven.