Ajourit permitterer alle ansatte

Opplæringsselskapet Ajourit permitterer alle sine ansatte i sommer. Omkring 20 fra Stavanger blir berørt.