Lite gassfunn i Norskehavet

ExxonMobil traff på gass i Norskehavet, men ikke nok til å bygge ut et felt.s