Væskekontrakt til Halliburton

Statoil har tildelt Halliburton ved underleverandør Cabot oppdraget med å levere bore— og brønnkompletteringsvæske til produksjonsboringen på feltene Kvitebjørn og Kristin.