Prosess-suksess

Kanfa AS i Asker og Stavanger lykkes internasjonalt. Prosessteknologi-selskapet har nettopp ferdigstilt et gasstørkeanlegg for Dansk Olie og Naturgas til Siri-plattformen i Danmark, en kontrakt til nærmere 20 millioner kroner, samtidig som det de siste dagene er mottatt nye store ordrer.