Sky og omstridt sjef som skulle fjernes

Richard Hubbard beskriver i sitt brev et giftig arbeidsmiljø hvorflere i Statoils ledelse ønsket ham vekk.