Pass på kvinnefarene

Kvinner er mer utsatt enn menn for å gå på en økonomisk smell dendagen de blir pensjonister.