Lidl gjør Sverige mye billigere

Svenske forbrukere kan få dagligvarene sine 25 prosent billigereetter at lavpriskjeden Lidl kom til landet. Neste år kommer kjedentil Norge.