Siste resultatrapport fra avtroppende Orkla-sjef

Avtroppende Orkla-sjef Jens P. Heyerdahl er sikker på at «konsernets strategi og verdigrunnlag vil bli ført videre» når Finn Jebsen overtar som konsernsjef.