Hå: Stadig Jærens rikeste

Møbelfabrikk-eier Martin Svensen Aarsland fra Vigrestad er stadig Jærens mest formuende.