Renteutsiktene usikre

Statsbudsjett, terror, usikre tider for deler av norsk arbeidsliv.Alt dette kan påvirke renten. Men sentralbanksjef Svein Gjedrem kanforeløpig ikke si i hvilken retning.