Fortsatt vekst i eiendomsomsetningen

Antall eiendommer som selges gjennom eiendomsmeklingsforetak viser en markert vekst i første halvår i år fra samme periode i fjor.