Misliker aksjeanalytikernes dobbeltrolle

Aksjeanalytikere opptrer altfor ofte som selgere for aksjene meklerhusene deres har på kundelisten, mener børsdirektør Sven Arild Andersen.