Studentene ser lyst på framtida

De seks kvinnene er lærerstudenter ved Høgskolen i Stavanger. De erførsteklassinger, nettopp begynt på veien til læreryrket. Og dermedpå vei til god lønn?