SND skeptisk til eierbegrensning i lakseoppdrett

SND er betenkt over forslaget om eierbegrensninger i lakseoppdrett.Det fremgår av høringsuttalelsene til et forslag fra Fiskeridepartementet.