Ufarlige oljeinvesteringer

En meget sterk investeringsøkning i oljå neste år, er mindre farlig for en opphetet norsk økonomi enn andre typer investeringer.