- Vanskelig bransje

— Jeg tror ikke det er lett for sykehus å drive vikarpool med fast ansatte vikarer, sier Bård Kristiansen, daglig leder i Medisinsk vikarbyrå.