Jærens rikeste på Vigrestad

Møbelfabrikk-eier Martin Svensen Aarsland forsvarer posisjonen som den mest formuende på Jæren. Selv om 45-åringen har fått formuen sitt redusert med 1,1 million fra 2000, er 71,9 millioner kroner i 2001 nesten dobbelt så mye som Finn Underhaug i Time.