- Skolene trenger tilsyn

Skolene som trenger tilsynsvakter aller mest, får fremdeles ikke støtte til det, ifølge inspektørene ved Øygard ungdomsskole.