Institutt etterlyser flere helhjertede studenter

Studenter i utlandet bruker mer tid på studiene enn de gjør iNorge. Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU)mener at bedre studiefinansiering og mer «studiepress» er nødvendigfor å gjenreise heltidsstudenten her hjemme.