Home-party ble salgssuksess

For fire år siden hoppet Tone Ueland Selvåg og Sigrid Tollefsen Skjæveland av barnehageyrket for å få bedre tid til egne unger.