- HiS; den mest internasjonale høyskolen

— Kanskje kan den internasjonale dimensjonen bli et varemerke for Universitetet i Stavanger. Institusjonen framstår allerede som en av de mest internasjonale, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. Hun har selv studert ved Høgskolen. Selv om det er vel 20 år siden hun tok ex. phil. og historie grunnfag, er minnene fra studietiden levende.