Frykter ny fiskedød

Fiskeridirektoratet frykter oppblomstring av en mikroskopisk, men dødelig manet, som i fjor drepte over 200 tonn laks i Rogaland.