Brislingen har kommet tilbake

Den siste uken har flere fiskebåter vært i sving ved utløpet avLysefjorden.