Bekymret for gasslekkasjer på land

– Et vedvarende problem. Slik beskriver Ptil utviklingen av gasslekkasjer på landanlegg.

Ptil-sjef Anne Myhrvold er bekymret for den økende graden av gasslekkasjer på landanlegg.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Årlig legger Petroleumstilsynet frem sin vurdering av risikonivået på norsk sokkel – RNNP.

I fjor var tilsynsdirektør Anne Myhrvold bekymret for den markante økningen i lekkasjer på norske gassanlegg på land.

Petroleumstilsynet sender fremleggelsen direkte. Se sendingen i toppen av artikkelen.

– Antall hendelser i 2021 var innenfor det vi kan forvente, sa Torleif Husebø i Ptil under pressekonferansen.

Det samme gjelder indikatoren for storulykker, følger han opp.

– Det er bare tre hendelser med iboende storulykkepotensial på landanlegg, sier han.

– Vedvarende problem

Likevel har det vært en markant økning på gasslekkasjer i både 2020 og i 2021. Dette er lekkasjer som ikke er antente, men som har potensial for stor skade. Økningen anses som signifikant.

– Det er et vedvarende problem, legger han til.

–Tallene for 2020 viste en kraftig økning i antall uantente hydrokarbonlekkasjer på land. Nå viser tallene for 2021 at landanleggene ikke har klart å snu den negative utviklingen, men at det fortsetter i feil retning. Dette er bekymringsfullt, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Det er en negativ utvikling, samtidig skal vi huske at det er individuelle forskjeller mellom anleggene.

Selv om pilen peker i feil retning, understreker Ptil-direktøren at selskapene skal bruke god tid på forstå de bakenforliggende årsakene til hendelsene.

Utviklingen på landanlegg beskrives å være motsatt av situasjonen til sjøs. På offshoreanlegg er situasjonen stabilt, og antall lekkasjer få.

– Det var en økning i antall brønnkontrollhendelser, men bare én av hendelsene ble kategorisert som alvorlig. Antall konstruksjonsskader gikk ned, sier hun.

Utviklingen offshore er derimot positiv.

Ptil beskriver sikkerhetsnivået i olje- og gassbransjen som høyt, selv om også den positive utviklingen på visse områder er i ferd med å flate ut.

– Er landanleggene mer slepphendte med sikkerheten enn de til sjøs?

– Anleggene er ulike. Det er stor forskjell mellom dem. Det er ingen grunn til å si at noen er slepphendte. Vi oppfatter at selskapene tar ting seriøst, sier hun til Aftenbladet/E24.

– Er det bare flaks at det ikke har skjedd flere branner på slike anlegg?

– Det er ikke flaks. Her snakker vi om barrierer og sørge for at barrierefilosofien ligger i grunn for å forhindre en brann, svarer Myhrvold.

Ingen dødsulykker

I løpet av 2021 var det ingen dødsulykker i petroleumsvirksomheten. Antall personskader ble også redusert fra 28 i 2020 til 25 i 2021. Dette skjer samtidig som antall arbeidstimer går opp.

Ifølge rapporten er også vedlikeholdsetterslepet nokså lavt, og synkende.

I en kommentar til Aftenbladet/E24 sier forbundssekretær i Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø at han er urolig for økningen av antall brønnhendelser.

– Det har vært nesten en dobling av slike hendelser fra 10 til 19 på ett år. Det må tas tak i av oljenæringen, sier han.

– Forebyggende vedlikehold på landanlegg er heller ikke bra nok, legger han til.

Ptil-sjefen er enig med Solvorn Fjeldsbø i at utviklingen er urovekkende. Likevel påpeker hun at ulykkespotensiale i hendelsene er lave.

– De er ikke så alvorlige. Derfor er utviklingen for totalindikatoren positiv. Vi må passe på at dette forbedres ytterligere, avslutter hun.

Publisert: