Regjeringens oljepakke skulle sikre arbeidsplasser: Bransjetopper mener den setter milliardprosjekter på spill

Erna Solberg og regjeringen presenterte en skattepakke som de lover skal sikre arbeidsplasser og aktivitet i oljenæringen. Det pakken egentlig gjør er å øke skattetrykket. Nå viser oljenæringen frem en liste med milliardprosjektene som blir satt på vent - hvis ikke de får pakken de ber om.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Da Aker BP, en av Norges største oljeselskap, onsdag la frem resultatene for første kvartal var effektene av en kriselav oljepris og coronaviruset lett å få øye på: Resultatet stupte fra overskudd til milliardunderskudd.

Torsdag morgen fulgte Equinor på med sitt regnskap og historien var den samme.

Investeringer og utbytter kuttes kraftig – ikke bare hos de to, men i hele næringen. Det rammer også norsk leverandørindustri hardt og nedbemanningene har allerede begynt. Det skjer i en periode da leverandørindustrien så vidt hadde rukket å reise seg etter den forrige krisen.

For å bøte på krisen, sikre arbeidsplasser og opprettholde aktivitet foreslo bransjeforeningen Norsk Olje og Gass, NHO, LO og hele Konkraft-alliansen en skattepakke.

Pakken ville ikke påvirke statens inntekter over tid, men gi mindre skatt nå og tilsvarende mer i fremtiden, hevder næringen.

I brev til Stortinget opplyser imidlertid finansministeren at staten også vil tjene på oljenæringens egen skattepakke (departementet har kun regnet på de første to årene).

Men i regjeringens eget forslag har man gått lenger og strammet ytterligere til på flere sentrale punkter som innebærer en skatteøkning og at en rekke prosjekter ikke rekker å «bli med» i ordningen.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor og konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP advarer i intervjuer med E24 mot konsekvensene av regjeringens skatteforslag og sier at den vil sørge for at en rekke prosjekter ikke kan bli realisert nå.

Oljetoppenes vurdering av skattepakken får full støtte av Atle Guttormsen, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og Thore Johnsen, professor emeritus ved NHH.

Det anerkjente analyseselskapet Wood Mackenzie konkluderer også med at regjeringens skattepakke ikke vil gi økte investeringer, melder bransjebladet Upstream.

Les også

Coronasmell for Equinor i første kvartal

– Dette er en høyst dramatisk situasjon, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik, som foreløpig har utsatt og ikke kansellert prosjekter.

– Pakken fra næringen er en totalpakke som i sum vil gi bransjen likviditet til å investere og redusert balansepris – uten at det koster staten en krone, sier Hersvik og fortsetter:

– Det er positivt at norske myndigheter vurderer tiltak som kan hjelpe industrien og særlig leverandørindustrien, men forslaget har viktige svakheter og vil kun gi marginale endringer i våre investeringsplaner.

Årsaken til at bransjen mener de trenger denne stimulansen er at usikkerheten og inntektsfallet gjør at man må prioritere beinhardt. Eldar Sætre i Equinor forklarer:

– Vi kan ikke bare kjøre på som før, sier Sætre og fortsetter:

– Vi har redusert investeringene og utbyttet. Vi har ikke ubegrenset finansiell kapasitet og må prioritere. I en slik situasjon som vi står i nå må prosjektene ha bedre lønnsomhet for å kunne konkurrere innenfor de begrensede kapitalrammene vi må sette.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP

Milliardprosjekter i spill

Statsminister Erna Solberg sa under pressekonferansen at regjeringen foreslår «en omfattende tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien» som skal sørge for at «planlagte prosjekter kan bli realisert».

Men slik blir det ikke. Både Aker BP og Equinor forteller nemlig at skattepakken stort sett bare gir dem noe mer likviditet – men regnestykkene deres for prosjektene endres ikke.

Dermed må Stortinget gjøre endringer i skattepakken hvis det skal utløse investeringer under krisen, ifølge oljetoppene. Det er noen konkrete ting som må endres på hvis investeringer skal få grønt lys:

  • Balanseprisen i prosjektene blir ikke lavere med regjeringens forslag. Dette skyldes at regjeringen vil halvere friinntekten (investeringsfradraget) og at man bare får umiddelbare fradrag på oljeselskatten – ikke selskapsskatten
  • I tillegg vil regjeringen sette siste «søknadsfrist» for ordningen ved slutten av 2021, ikke 2022 som næringen ba om. Utbyggingsplaner (PUD) som kommer etter 2021 skal ikke omfattes.

– Vi sitter på totalt 20 små og store prosjekter på norsk sokkel som vi skal vurdere de neste årene, inkludert elektrifiseringsprosjekter. To tredjedeler av disse ligger an til å være klare for en investeringsbeslutning først i 2022, forklarer Sætre.

Dermed er det mange prosjekter som ikke vil rekke regjeringens frist. Konsekvensen av det er at de trolig vil bli utsatt og at man dermed heller ikke kan hyre inn ingeniører for å starte planleggings- og prosjekteringsarbeidet videre fremover, forklarer Sætre.

De 20 prosjektene til Equinor innebærer investeringer på drøye 100 milliarder kroner, ifølge selskapet.

De to konsernsjefene lister opp konkrete prosjekter som vil bli satt i gang med næringens skattepakke, men ikke med regjeringens – da blir de utsatt:

  • Noaka – den kanskje største kommende utbyggingen etter Johan Sverdrup. Vil sysselsette 50.000 årsverk ifølge Aker BP og kan anslagsvis koste 40 til 50 milliarder kroner (alternativt Krafla hvis Equinor bygger ut alene, uten en enighet med Aker BP)
  • Wisting – det neste store oljefeltet i Barentshavet som Equinor har tatt over utbyggingsansvaret for fra OMV. Dette er også et prosjekt i prisklassen til Noaka
  • Peon-utbyggingen som Equinor-sjefen sier er viktig for utviklingen av teknologi for ubemannede installasjoner
  • Elektrifiseringen av Melkøya i Hammerfest
  • Aker BP-prosjektene: Valhall Hod (skulle egentlig vedtas denne våren, men er utsatt), Kameleon og Gekko
  • På toppen av dette kommer prosjekter hos en rekke andre oljeselskaper på norsk sokkel

Disse selskapene har kuttet utbyttet i forbindelse med coronakrisen:

Frykter for skadeskutt leverandørindustri

Equinor-sjef Eldar Sætre og Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik frykter at denne krisen kan skade norsk leverandørindustri permanent hvis ikke noe skjer:

– Det er nettopp det jeg frykter. Det går på verfts- og ingeniørkapasiteten, og hele verdikjeden som vi er helt avhengige av. Ingeniørmiljøene trenger arbeid og «føde» å jobbe med nå. Hvis disse miljøene nå bygges ned blir det en veldig vanskelig jobb å bygge dem opp igjen, sier Sætre til E24.

Eldar Sætre peker på at investeringsnivået på norsk sokkel allerede var på vei ned før krisen og at det nå er fare for en ytterligere svekkelse som kan gi «permanente konsekvenser».

– I en situasjon som nå er det utrolig viktig for det kortsiktige og langsiktige bildet at vi klarer å opprettholde arbeidsplasser og aktivitet – også for å få til det grønne skiftet fremover. Man kan ikke omstille seg til en grønn fremtid hvis man går konkurs i mellomtiden, sier Hersvik i Aker BP.

– Hvor raskt må det komme en avklaring på skatten?

– Jo før jo bedre. Det haster faktisk for mange deler av bransjen er nå helt inntil kanten der de er i ferd med å måtte ta store grep. Hvis man nå får et signal om at aktiviteten vil komme vil det ha stor betydning, sier Eldar Sætre.

Mens Equinor under forrige oljebrems fra 2014 startet reforhandlinger for å få ned prisene hos leverandørene som et ledd i arbeid med å spare penger selv, er ikke det aktuelt denne gangen:

– Under forrige oljekrise var situasjonen en helt annen, men nå er leverandørenes posisjon helt annerledes og mange har ingenting å gå på. Det er ikke en aktuell strategi for oss å reforhandle priser nå. Vi forsøker å skape forutsigbarhet og derfor er skatteforslaget viktig, sier Sætre.

Les også

Milliardsmell for Kjell Inge Røkkes Aker BP: Kutter utbyttet med 67 prosent

Finansministeren tror han tjener på skattepakken

I et brev til Stortinget har finansministeren opplyst at oljenæringens skattepakke faktisk vil øke statens skatteinntekter med 5,1 milliarder kroner i 2020 og 2021 – målt i nåverdi.

I et annet brev gir finansministeren beregninger i nominell endring frem til 2027 som viser at statens inntekter ender 3,5 milliarder høyere med oljenæringens eget forslag.

Med andre ord: Skattetrykket på oljenæringen økes samlet sett, selv med næringens egen pakke, ifølge departementet.

Selv om Finansdepartementet understreker at regnestykkene er anslag med usikkerhet, så regner man altså med at staten vil tjene mer penger på å utsette skatten til oljeselskapene for å incentivene aktivitet og prosjekter, og heller få inn skatten i årene som kommer.

E24 har spurt finansdepartementet om hvorfor man lanserer en tiltakspakke som man hevder skal sikre arbeidsplasser, men som faktisk øker skattetrykket, samt hvordan regjeringens pakke skal sikre at prosjekter blir realisert:

– I den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i er det nødvendig med tiltak for å legge til rette for at flere av de planlagte investeringene i petroleumsbransjen kan bli gjennomført. Regjeringens forslag vil bidra til økt likviditet for oljeselskapene, og vil kunne bidra til at planlagte prosjekter kan bli realisert. Det er imidlertid riktig at forslaget ikke er like omfattende som det bransjen selv har ønsket, sier statssekretær Magnus Thue i en uttalelse.

Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust spurte hvor mye friinntekten (det ekstra fradraget på investeringer i oljeskatten) må reduseres for at staten ikke skal tape penger på skattepakken.

Svaret fra finansministeren vil kanskje overraske: Friinntekten (investeringsfradraget) må faktisk økes med 4,3 prosentpoeng til 25,1 prosent for at staten ikke skal tjene på pakken.

Når regjeringen la frem sin egen pakke hadde de gjort justeringer som gjør bildet verre for næringen. For friinntekten ble halvert i tillegg til at tidsrommet ordningen skal gjelde for er kraftig strammet inn.

– På sikt vil det faktisk bli litt mer skatteinntekter at dette, sa næringsminister Iselin Nybø om pakken.

Publisert: