Er det her det er party, Siv Jensen?

Krise, sa du? Feststemningen er på vei tilbake etter nye tall om fallende ledighet og betydelig vekst for Fastlands-Norge.

Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei inn til pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett (RNB) i 2014. Etter RNB-framleggelsen torsdag venter forhandlinger mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre på Stortinget.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Finansminister Siv Jensen (Frp) kan juble over at ledigheten er på vei ned og veksten i økonomien er på vei opp.

Det tolker Jensen som at regjeringens politikk virker, at den svarer på de utfordringene norsk økonomi står overfor på kort og lang sikt, og at det legger til rette for nødvendig omstilling, nye arbeidsplasser og videre vekst.

Er det her det er party, Siv Jensen? Dette må vel være feststemning sammenlignet med ett år tilbake i tid?

– Det er hyggelig hvis Aftenbladet ønsker å melde om party, men det synes jeg er litt for tidlig å gjøre, sier Jensen til Aftenbladet etter å ha lagt fram blant annet dette fra revidert nasjonalbudsjett (RNB):

 • 4,3 prosent arbeidsledighet i 2017 (såkalte AKU-tall, altså i tråd med SSBs arbeidskraftundersøkelse). Regjeringen la opprinnelig til grunn en ledighet på 4,6 prosent.
 • 4,1 prosent arbeidsledighet neste år (AKU). Regjeringen trodde i fjor ledigheten i 2018 ville bli 4,3 prosent i snitt i 2018.
 • Registrert ledighet på 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år, ifølge Nav-tall (SSBs tall inkludererer både registrert og uregistret ledighet basert på intervjuundersøkelser i regi av SSB). Ned fra 3,0 i 2016.
 • Antatt vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) i Fastlands-Norge i 2017 på 1,6 prosent. Neste år ventes veksten å øke til hele 2,4 prosent.
 • Oljepengebruken reduseres med 4,7 milliarder til 220,9 milliarder fra 225,6 milliarder. Bruken reduseres med 0,1 prosentpoeng siden nasjonalbudsjettet ble lagt fram i høst.
 • Budsjettimpulsen, et verktøy for å påvirke etterspørsel etter varer og tjenester i økonomien, kan senkes fra 1,4 prosent til 1,2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) fra 2016 til 2017. Impulsen anslås nå til 0,5 prosent av BNP for Fastlands-Norge, litt høyere enn anslått i fjor høst.
Les også

Krisemilliard fra regjeringen henger i en tynn tråd

Les også

Regjeringen blar opp for langtidsledige: – Vi skal gi gass og skape jobber

Les også

Slik vil regjeringen sikre norske arbeidsplasser til sjøs

Les også

Rogaland får 3,6 millioner til svømming i barnehager

Hvor stor er tiltakspakken nå?

Ifølge Jensen beløper arbeidsmarkedstiltak og oppfølging av ledige seg til 68 millioner kroner i RNB.

Men på gjentatte spørsmål fra Aftenbladet på pressekonferansen kunne ikke Jensen oppgi en konkret sum på hvor mye som er lagt til i tiltakspakken utover å vise til at den eksisterende tiltakspakken på 4 milliarder er videreført og at det brukes penger på arbeidsmarkedstiltak og oppfølging av ledige.

På omtrent samme tid i fjor ble 2016-pakken utvidet med en drøy milliard.

– Jeg er veldig glad for at veksten tar seg opp og at ledigheten går ned. At det skjer såpass raskt etter at vi er truffet av det kraftigste oljeprisfallet på 30 år, klart, det har vært krevende. Det har vært og er fortsatt krevende for enkeltbedrifter og enkeltpersoner. Det er fortsatt mange som leter etter jobb. Derfor er jo tiltakspakken i budsjettet videreført og forsterket, i og for seg, med arbeidsmarkedstiltak, både med hensyn til ungdom, langtidsledige og flere arbeidsmarkedsplasser, sier Jensen.

– Vi mener at det er en riktig måte å forsterke dette på nå. Det er der utfordringene ser ut til å ligge, samtidig som vi ser mange gledelige nyheter fra land og strand, også fra Sør- og Vestlandet, om at det lysner og bedre seg. Økt investeringsvilje, økt interesse for å ansette flere. Det er tegn på at det verste er bak oss, men det er fortsatt litt igjen, sier hun.

Finansdepartementet svarer dette på Aftenbladets spørsmål på hvor mye ekstra i kroner og tiltak som legges inn i tiltakspakken i RNB:

«Tiltakene statsråden nevnte på pressekonferansen kan summeres til 89,6 millioner kr.

 • 35 mill. kr til 500 tiltaksplasser
 • 3,5 mill. kr til personellressursene i Arbeids- og velferdsetaten
 • 32,5 mill. kr til utvidet ungdomsinnsats
 • 18,6 mill. kr til styrket oppfølging av langtidsledige

Tiltakspakken mot ledighet som ble lagt frem i oktober var på 4 milliarder kroner.»

Departementet har ikke svart på oppfølgingsspørsmålet om det betyr at tiltakspakken nå er foreslått utvidet med 89,6 millioner kroner.

Andelen sysselsatte faller

Følgende uroer imidlertid Jensen og regjeringen:

«Vi har høy sysselsetting, men den gjennomsnittlige arbeidstiden er lav, og andelen sysselsatte har falt de siste årene. Dermed er arbeidsinnsatsen per innbygger ikke høyere enn gjennomsnittet for EU-landene. Samtidig er det mange som mottar trygd. Andelen som står utenfor arbeidslivet som følge av sykdom og nedsatt arbeidsevne, er høyere i Norge enn i mange andre land».

Jensen peker likevel på tegn til ny oppgang i sysselsettingen siden årsskiftet. Og andelen av befolkningen som deltar i arbeidsstyrken, og andelen som er sysselsatt, har vist en nedadgående trend i ti år, påpeker hun.

Allerede neste år er fastlandsøkonomien ventet å vokse raskere enn sin historiske trend. Sysselsettingsveksten er ventet å ta seg opp, og arbeidsledigheten anslås å gå gradvis ned, heter det i RNB.

Arbeiderpartiet ikke i feststemning

– Det er ingen grunn for Siv Jensen til å invitere til fest. At folk går fra arbeidsledighet til trygd, er ikke noe å rope hurra for. Den viktigste oppgaven framover er å få flere folk i jobb. Frp og Høyre legger fram et revidert nasjonalbudsjett der andelen folk i jobb anslås å falle videre. Det er alvorlig, uttaler finanskomiteens Torstein Tvedt Solberg (Ap) i en epost til Aftenbladet.

– Vi er glade for å se noen positive tegn i norsk økonomi. Samtidig er det urovekkende at andelen folk i jobb er rekordlav, og regjeringen anslår at den vil fortsette å falle, konstaterer Tvedt Solberg, som spør om Rogaland er glemt.

– Ledigheten er ventet å bite seg fast på et rekordhøyt nivå, men regjeringen vil ikke styrke tiltakspakken. Da statsbudsjettet for 2017 ble behandlet, foreslo Arbeiderpartiet større innsats for de ledige. Frp og Høyre stemte ned disse forslagene. Vi vil i Stortinget kreve kraftigere innsats for å få flere folk i jobb. Vi kan ikke være fornøyde før pila er snudd, og ledige som vil jobbe er i jobb, først da er det grunn til å invitere til fest, slår han fast.

– Regjeringen finner ikke plass til en tiltakspakke på nivå med 2016, men blar opp milliarder til sine rike onkler: Skattekutt til de med mest fra før, som ikke virker vekstfremmende, fortsetter rogalandspolitikeren.

Torstein Tvedt Solberg og Hadia Tajik kommer ikke i feststemning av regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Tegn på at den verste krisen er over

I budsjettpapirene heter det at det også på Sør- og Vestlandet, «som har merket mest til fallet i prisene på olje og gass, er det nå tegn til at nedgangen er bak oss. Lave renter, en markert bedret konkurranseevne og målrettet bruk av finanspolitikken har vært viktige drivkrefter», skriver Finansdepartementet om forslaget som gikk gjennom i statsråd torsdag.

«Det er nå tegn til at konjunkturnedgangen snart er bak oss, og den fremste utfordringen fremover blir å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat, konkurranseutsatt sektor», ifølge regjeringen.

Siv Jensen påpeker at den registrerte langtidsledigheten har økt noe de siste årene.

- Ledige skal få bedre hjelp til å komme i arbeid når det nærmer seg utgangen av dagpengeperioden. Derfor foreslår vi å styrke oppfølgingen av langtidsledige, sa Jensen på pressekonferansen (se egen sak i lenke over).

Ifølge Jensen legger regjeringen nå til grunn at ledigheten vil gå ytterligere ned framover og at sysselsettingen vil vokse raskere enn befolkningen.

Hun konstaterer også stor nedgang i registrerte helt ledige blant annet i Agder-fylkene, og noe nedgang blant annet i Rogaland og Hordaland i april 2017 sammenlignet med april i fjor.

Milliardlettelser

Regjeringen foreslår nye lettelser på til sammen 1,75 milliarder kroner på årsbasis.

 • For å stimulere til privat pensjonssparing foreslår regjeringen å innføre en ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon, samt å utvide dagens ordning for såkalt skattefavorisert pensjons­sparing for selvstendig næringsdrivende.
 • Lettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for pensjon.
 • For å gjøre nyetableringer mer lønnsomme foreslår regjeringen en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap.
 • Engangsavgiften for motorsykler legges om i miljøvennlig retning, og regjeringen vil rapportere om prosess, innretning og mulig tidsløp for etablering av et CO2-fond.

Andre poenger:

 • Nye prognoser viser ankomst av 8250 asylsøkere til Norge i år.
 • Investeringene på norsk sokkel var i fjor omtrent 30 prosent lavere enn i 2014, målt i faste priser. RNB antar at fallet i petroleumsinvesteringene vil bli gradvis mindre i år og neste år, før investeringene igjen tar til å vokse. Investeringsanslagene fremover er høyere nå enn i fjor høst.
Terje Breivik (V) konstaterer et godt utgangspunkt før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Venstre: - God utgangspunkt

Finanspolitisk talsperson Terje Breivik i Venstre er fornøyd med at budsjettforslaget inneholder en stor satsing på gründere som vil bidra til å skape flere, varige arbeidsplasser i Norge, skriver Venstre i en pressemelding.

– Dette er en god dag for gründere og småbedrifter over hele landet, sier Breivik.

– I de kommende forhandlingene om RNB vil Venstre spesielt prioritere tiltak for gründere og småbedrifter, etterutdanning og kompetansehevingstiltak for lærere og ansatte i skolen og tiltak som bidrar til rent hav og opprydning i plastforsøpling, varsler han.

– Regjeringens forslag til RNB er et godt utgangspunkt for forhandlingene, og vi er glade for at regjeringen har lyttet til flere av de forslagene vi har fremmet for å skape flere arbeidsplasser, avslutter Breivik.

KrF etterlyser sterkere tiltak for sysselsetting, barnefattigdom og minstepensjonister.

– KrF setter pris på at regjeringen forbedrer tiltakene for langtidsledige, men vi må gjøre mer for å få flere i arbeid. KrF mener vi må styrke lærlingtilskuddet ytterligere, slik at færre på yrkesfag opplever å stå uten lærlingplass. Dessuten etterlyser vi sterkere tiltak mot barnefattigdom og en styrking av minstepensjonistenes økonomi når alle andre pensjonister får 1000 kroner i skattelette, sier lederen for finanskomiteen, Hans Olav Syversen, i en pressemelding.

Publisert: