Roxar-avtale i Qatar

Teknologiselskapet Roxar har vunnet en rammeavtale for bruk av sin løsning med måleinstrumenter i olje— og gassbrønner i Qatar. Avtalen har en varighet på tre år og er inngått med Occidental Petroleum of Qatar (OPQL).