- Alvorlig for Statoil

Både Høyre og Arbeiderpartiet stiller seg undrende til at det kommer nok en milliardoverskridelse i Snøhvit-utbyggingen. De mener dette er svært alvorlig for Statoil. Sosialistisk Venstreparti mener Ap også må bære en del av ansvaret.