Økokrim tar Stocknet-saken

Økokrim skal etterforske den såkalte Stocknet-saken. Saken dreier seg om ulovlig kredittgivning ved hjelp av klientmidler.