Bygger videre på Statoils menn

Den største inn— vendingen er at det bare ble én kvinne i konsernledelsen. Men Margareth Øvrum skal ikke passe hus og hjem.