Vil stanse utflytting av arbeidsplasser

Frankrike er på offensiven for å hindre at arbeidsplasser flyttes til de nye EU-landene i øst eller ut av Europa. Gunstige skatteforhold i Øst-Europa vekker harme i vest.