- Løsningen er varmepumper

— Stans vindmølleut- byggingen og gasskraftverkene. En varmepumpe i hver bolig er mye mer miljøvennlig og lønnsomt både for husholdningene og samfunnet, hevder ekspert.