OFS mener regjeringen svekker sikkerheten

Tillitsvalgt og tidligere verneombud på Snorre A mener regjeringen og Dagfinn Høybråten legger opp til enda flere farlige situasjoner offshore.