Opposisjonen har bestemt seg

Før regjeringen kan gi noe endelig AFP-svar til partene i frontfaget, må den kontakte opposisjonen på Stortinget. De har samordnet seg for hva de vil svare.