Kan veksa som skipsfartsby

Eit av Egersunds svært få reiarlag utanom fiskeri— næringa, Ervik Shipping, aukar flåten med 33 prosent.