Må drive enda mer effektivt på oljefeltene

Oljefeltene i Nordsjøen må drives enda mer effektivt for å opprettholde produksjonen framover.